Giải pháp theo ngành

Giải pháp camera axis quan sát có nhiều lựa chọn camera IP, Camera PTZ, Camera AI ứng dụng công nghệ AI mới được thiết kế để giám sát an ninh trong nhiều lĩnh vực và môi trường công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Camera IP ảnh nhiệt và camera AI giám sát tốc độ giao thông của chúng tôi đến toàn cảnh, camera ảnh nhiệt, camera chống cháy nổ, camera cảnh báo cháy rừng, camera giám sát cảng biển và hơn thế nữa, chúng tôi cung cấp camera cho mọi lĩnh vực, mọi điều kiện ánh sáng và mọi ứng dụng.
Camera máy ảnh quang học dò phát hiện rò rỉ khí gas LPG, khí thiên nhiên NLG
Camera máy ảnh quang học trong lĩnh vực dầu khí và khí gas phát hiện rò rỉ khí gas LPG, khí thiên nhiên LNG
Camera dò rò rỉ khí gas  LPG, khí thiên nhiên LNG và phát hiện bằng hình ảnh quang học
Giải pháp camera dò rò rỉ khí gas LPG, khí thiên nhiên LNG và phát hiện bằng hình ảnh quang học cảnh báo sớm
Giải pháp quản lý hệ thông gas an toàn smart gas (quản lý gas thông minh)
Giải pháp quản lý hệ thông gas an toàn smart gas quản lý sử dụng và phát hiện rò rỉ thông minh
 Camera quan sát trong lò nung với nhiệt độ cao
Giải pháp camera quan sát trong lò nung với nhiệt độ cao
Camera cảnh báo cháy nổ phát hiện rò rỉ khí thiên nhiên NLG và khí gas LPG
Giải pháp camera chống cháy nổ cho lĩnh vực dầu khí, khí gas LPG, và khí thiên nhiên NLG.
Camera Axis cảnh báo nhiệt độ lĩnh vực dầu khí và bồn khí gas
Camera Axis cảnh báo nhiệt độ lĩnh vực dầu khí và bồn khí gas, các giải pháp giám sát video toàn diện lĩnh vực dầu khí, khí gas (Oil & Gas)