Camera chống cháy nổ

Camera chống cháy nổCamera axis chống cháy nổ được chứng nhận toàn cầu về các môi trường dễ bắt lửa, Axis có một danh mục đa dạng các máy ảnh và phụ kiện chống cháy nổ để phù hợp với mọi môi trường và ứng dụng — lý tưởng để theo dõi cẩn thận các khu vực nguy hiểm của bạn.