Giải pháp theo ứng dụng

Giải pháp ứng dụng công nghệ AI thông minh, giải pháp IoT, đổi mới để quản lý thông minh hơn, an toàn hơn. Bằng cách kết hợp công nghệ thông minh và trí tưởng tượng của con người, chúng tôi cung cấp các giải pháp dựa trên thị giác, âm thanh, AI và phân tích để cải thiện bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh. Bảo vệ và phát triển doanh nghiệp của bạn bằng các giải pháp bảo mật tiên tiến.
 Hệ thống cảnh báo lũ sớm cảm biến sạt lỡ đất thông minh giám sát và dự báo rủi ro lũ lụt sớm
Hệ thống cảnh báo lũ sớm cảm biến sạt lỡ đất thông minh giám sát và dự báo rủi ro lũ lụt sớm. Camera giám sát mực nước được kết nối với Trung tâm công nghệ phần mềm thủy lợi sử dụng một camera cố định để lấy thông tin về mực nước.
Giải pháp camera giám sát  cảnh báo lũ lụt và sạt lỡ, đa dạng sinh học hệ thống thủy lợi hồ đập
Camera giám sát thủy lợi mực nước và cảnh báo lũ lụt và sạt lỡ, đa dạng sinh học, camera giám sát được kết nối với Trung tâm công nghệ phần mềm thủy lợi sử dụng một camera cố định để lấy thông tin về mực nước.
Camera giám sát lũ lụt sạt lở cháy rừng và đa dạng sinh học
Giải pháp công nghệ hiện đại để kiểm soát giám sát lũ lụt, sạt lở, cháy rừng và đa dạng sinh học.
Camera cảng biển quan sát an ninh bến cảng hàng hải
Camera cảng biển quan sát an ninh bến cảng hàng hải định vị và giám sát cả tàu thuyền lớn và nhỏ.
Giải pháp toàn diện camera quan sát nhà máy công nghiệp
Giải pháp toàn diện camera quan sát nhà máy công nghiệp, an toàn lao động, bảo vệ tài sản ...
Camera quản lý kho hàng, vận đơn trong logistics
Giải pháp quản lý kho hàng trong logistics hiệu quả quy trình để tối ưu hóa vận đơn trong logistics.
Camera quan sát cảng biển khu vực rộng quan sát bán kính 15km
Camera quan sát cảng biển khu vực rộng quan sát bán kính 15km
Bệnh viện công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ thông minh
Chăm sóc sức khỏe công nghệ thông minh, Khả năng không giới hạn của bệnh viện công nghệ cao.
Camera quan trắc môi trường giám sát mực nước cảnh báo mưa sạt lở
Giải pháp thiết bị quan trắc môi trường nước ứng dụng camera thông minh cảnh báo sạt lở ngưỡng mực nước, cháy rừng và đa dạng sinh học.

Liên kết

Giải pháp giám sát và lưu trữ Camera
Camera chống cháy nổ lĩnh vực đầu khí và khí gas
Camera quan sát cảng biển
Khóa cửa thông minh