Thông Tin

Thông tin các nội dung liên quan tới công ty và các thông tin giải pháp công nghệ được cập nhật liên tục mới nhất.

Tin tức nội bộ

 Điều kiện sử dụng chung của trang website của chúng tôi.
Điều kiện sử dụng chung của trang website của chúng tôi.

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông
Thông tin cổ đông chúng tôi đang cập nhật...Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin tuyển dụng

Nhân Viên Kinh Doanh (Sales Technical) CCTV công nghệ cao, Giải Pháp Trên Nền Tảng IoT.
Nhân Viên Kinh Doanh (Sales Technical) CCTV công nghệ cao, Giải Pháp Trên Nền Tảng IoT, phát triển đại lý phân phối và khai thác dự án
Tuyển nhân viên kinh doanh kỹ thuật thiết bị công nghệ
Tuyển nhân viên kinh doanh kỹ thuật thiết bị công nghệ
 Tuyển CTV kinh doanh
tuyển dụng vị trí cộng tác viên kinh doanh. Trân trọng mời các ứng viên liên hệ và nộp CV.