Thông Tin

Thông tin các nội dung liên quan tới công ty và các thông tin giải pháp công nghệ được cập nhật liên tục mới nhất.

Tin tức nội bộ

 Điều kiện sử dụng chung của trang website của chúng tôi.
Điều kiện sử dụng chung của trang website của chúng tôi.

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông
Thông tin cổ đông chúng tôi đang cập nhật...Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin tuyển dụng

Tuyển nhân viên kinh doanh kỹ thuật thiết bị công nghệ
Tuyển nhân viên kinh doanh kỹ thuật thiết bị công nghệ
 Tuyển CTV kinh doanh
tuyển dụng vị trí cộng tác viên kinh doanh. Trân trọng mời các ứng viên liên hệ và nộp CV.
 Tuyển dụng nhân viên lập trình
tuyển dụng vị trí lập trình Website, Trân trọng mời các ứng viên liên hệ và nộp CV.

Liên kết

Giải pháp giám sát và lưu trữ Camera
Camera chống cháy nổ lĩnh vực đầu khí và khí gas
Camera quan sát cảng biển
Khóa cửa thông minh