Camera PTZ AXIS

Camera PTZ AXIS Camera Axis PTZ của Axis sử dụng tính năng xoay, nghiêng và thu phóng để cung cấp cả phạm vi bao phủ diện rộng và chi tiết tuyệt vời chỉ với một camera duy nhất. Chất lượng hình ảnh tuyệt vời và khả năng phóng to giúp bạn có thể xác minh các sự kiện bảo mật được phát hiện. Các camera PTZ này được trang bị nhiều tính năng thông minh và có thể di chuyển giữa các vị trí đặt trước và tự động phóng to để phản ứng với các sự kiện được phát hiện.