Thông tin tuyển dụng

Luôn tuyển dụng vị trí kinh doanh, kỹ thuật lập trình, thiết kế, cộng tác viên. Trân trọng mời các ứng viên liên hệ nộp hồ sơ CV và phỏng vấn.
Tuyển nhân viên kinh doanh kỹ thuật thiết bị công nghệ
Tuyển nhân viên kinh doanh kỹ thuật thiết bị công nghệ
 Tuyển CTV kinh doanh
tuyển dụng vị trí cộng tác viên kinh doanh. Trân trọng mời các ứng viên liên hệ và nộp CV.
 Tuyển dụng nhân viên lập trình
tuyển dụng vị trí lập trình Website, Trân trọng mời các ứng viên liên hệ và nộp CV.

Liên kết

Giải pháp giám sát và lưu trữ Camera
Camera chống cháy nổ lĩnh vực đầu khí và khí gas
Camera quan sát cảng biển
Khóa cửa thông minh