Thông tin tuyển dụng

Luôn tuyển dụng vị trí kinh doanh, kỹ thuật lập trình, thiết kế, cộng tác viên. Trân trọng mời các ứng viên liên hệ nộp hồ sơ CV và phỏng vấn.
Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Ngành Khí Gas
- Thiết bị Ngành nghề: Khí đốt hóa lỏng, gas, gas công nghiệp, gas gia đình…. - Phấn phối thiết bị trong ngành khí hóa lỏng và thiết bị smart gas, quản lý hệ thống gas thông minh do công ty sản xuất ứng dụng công nghệ cao.
Nhân Viên Kinh Doanh (Sales Technical) CCTV công nghệ cao, Giải Pháp Trên Nền Tảng IoT.
Nhân Viên Kinh Doanh (Sales Technical) CCTV công nghệ cao, Giải Pháp Trên Nền Tảng IoT, phát triển đại lý phân phối và khai thác dự án
Tuyển nhân viên kinh doanh kỹ thuật thiết bị công nghệ
Tuyển nhân viên kinh doanh kỹ thuật thiết bị công nghệ
 Tuyển CTV kinh doanh
tuyển dụng vị trí cộng tác viên kinh doanh. Trân trọng mời các ứng viên liên hệ và nộp CV.
 Tuyển dụng nhân viên lập trình
tuyển dụng vị trí lập trình Website, Trân trọng mời các ứng viên liên hệ và nộp CV.