Camera axis toàn cảnh

Camera axis  toàn cảnhCamera axis toàn cảnh cung cấp cho bạn phạm vi phủ sóng rộng chỉ với một máy ảnh. Bạn có thể sử dụng chúng để giám sát các hoạt động và phát hiện sự cố trong các khu vực rộng lớn, theo dõi dòng người và cải thiện quản lý khu vực. Và bởi vì chỉ một camera đóng vai trò của nhiều camera nên chi phí lắp đặt và hệ thống của bạn sẽ được giữ ở mức thấp hơn.