Điều kiện sử dụng chung của trang website của chúng tôi.

10/09/2021    4.65/5 trong 18 lượt 
 Điều kiện sử dụng chung của trang website của chúng tôi.
Điều kiện sử dụng chung của trang website của chúng tôi.

Điều kiện sử dụng chung của trang web của chúng tôi.

Mở đầu
Các trang web hiện tại của chúng tôi có thể truy cập thông qua các tên miền www.anhoatech.vn, anhoatech.com và anhoatech.com.vn được vận hành theo luật pháp của Việt Nam.
Việc sử dụng các trang web này được điều chỉnh bởi các điều kiện hiện tại của chúng tôi.
Bằng cách sử dụng các trang web, người dùng thừa nhận đã đọc các điều kiện này và đã chấp nhận các điều khoản của chúng tôi mà không cần báo trước.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ việc sử dụng sai các trang web của chúng tôi.
1. Thông tin trên các trang website của chúng tôi.
1.1. Các trang web được cung cấp bởi Bản quyền © 2021 - An Hoa Tech - Bảo lưu mọi quyền. Đã được thông báo bộ công thương Việt Nam.
2. Áp dụng các điều kiện sử dụng chung.
2.1. Các điều khoản và điều kiện sử dụng chung này (sau đây gọi là "Điều kiện chung") quy định các quyền, nghĩa vụ và giới hạn áp dụng cho người sử dụng với tư cách là người dùng (sau đây gọi là "Người dùng") khi bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi gồm: www.anhoatech.vn, anhoatech.com, và anhoatech.com.vn, (sau đây gọi là "Trang web") và tất cả các dịch vụ được cung cấp thông qua website của chúng tôi (sau đây gọi là "Dịch vụ").
2.2. Việc truy cập và / hoặc sử dụng Trang web ngụ ý chấp nhận Điều khoản sử dụng chung có hiệu lực ngay lập tức và bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản sử dụng mà chúng tôi cập nhật và bất kỳ sửa đổi nào theo đó mà không ảnh hưởng đến bất kỳ điều kiện hợp đồng đặc biệt nào có thể áp dụng.
2.3. Vô hiệu hóa, không hợp lệ hoặc không thể thực thi của bất kỳ quy định nào của Điều kiện chung với các quy định pháp luật hoặc quy định có hiệu lực sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác.
2.4. Nội dung có trong Trang web, bao gồm cả các Điều kiện chung này, có thể được sửa đổi theo quyết định riêng của AN HÒA TECH, mà không cần thông báo trước. Người dùng bị ràng buộc bởi những thay đổi đó, nếu có, và dự kiến sẽ xem xét định kỳ những thay đổi được thực hiện của chúng tôi ban hành.
2.5. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về AN HÒA TECH, hoặc website, bạn có thể liên hệ với AN HÒA TECH qua email theo địa chỉ: [email protected].
3. Tính khả dụng của các trang web
3.1 AN HÒA TECH bảo lưu quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng, bất kỳ lúc nào, bất kỳ tính năng nào của Trang web, bao gồm cả tính khả dụng của bất kỳ chức năng, cơ sở dữ liệu và / hoặc nội dung của website chúng tôi.
3.2 AN HÒA TECH sẽ không chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt hoặc đình chỉ vĩnh viễn hoặc tạm thời bất kỳ hoặc tất cả các Trang web.
4. Giới hạn trách nhiệm
4.1. Thông tin trên Trang web của chúng tôi càng chính xác càng tốt và Trang web được cập nhật định kỳ nhưng có thể chứa những điểm không chính xác, thiếu sót hoặc lỗ hổng.
4.2. Nếu Người dùng nhận thấy thiếu sót, lỗi hoặc những gì có vẻ là trục trặc, họ có thể báo cáo cho AN HÒA TECH bằng cách mô tả sự cố càng chính xác càng tốt (sự cố trang, loại máy tính và trình duyệt được sử dụng, v.v.) vào email địa chỉ [email protected].
4.3. Do đó, AN HÒA TECH không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với máy tính của người dùng hoặc bất kỳ mất mát dữ liệu nào do tải xuống.
4.4. Các trang này chứa các liên kết siêu văn bản đến các trang khác. AN HÒA TECH không thể đảm bảo rằng các trang web này áp dụng chính sách bảo mật tuân thủ luật an ninh mạng về bảo vệ quyền riêng tư liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân. Do đó, người dùng được mời tự mình xác minh điều này bằng cách tham khảo các điều khoản bảo vệ quyền riêng tư phải xuất hiện trên mỗi trang web. AN HÒA TECH sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ liên kết siêu văn bản nào được thiết lập trong khuôn khổ các trang web dẫn đến các tài nguyên khác trên mạng Internet.
5. Bảo mật thông tin trao đổi và dữ liệu cá nhân - Cookie
5.1. Dữ liệu cá nhân mà Người dùng giao tiếp khi liên hệ với AN HÒA TECH hoặc yêu cầu thông tin chỉ được AN HÒA TECH xử lý để đáp ứng yêu cầu của Người dùng. Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ không được thông báo cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Người dùng.
Dữ liệu cá nhân chỉ được chuyển cho nhân viên chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu. Dữ liệu này có thể được thông báo cho những người bên ngoài AN HÒA TECH khi điều này là cần thiết để xử lý yêu cầu của cơ quan bảo vệ pháp luật.
Nếu Người dùng từ chối cung cấp một số dữ liệu thiết yếu nhất định, AN HÒA TECH có thể không xử lý được yêu cầu.
Theo luận an ninh mạng về bảo vệ quyền riêng tư liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, bất kỳ người nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu có thể tham khảo dữ liệu cá nhân của chính mình, có sửa chữa hoặc, nếu người dùng có lý do, đã xóa. Để đạt được mục đích, người dùng có thể gửi yêu cầu qua biểu mẫu trực tuyến trên các trang web của chúng tôi với tiêu đề "GDPR / Chính sách quyền riêng tư & cookie".
 
Lê Văn Dũng
An Hòa Tech