Kết quả tìm kiếm "he thong camera bao chay rung"

Camera phát hiện cảnh báo cháy rừng
Camera phát hiện cảnh báo cháy rừng, camera phát hiện đám cháy rừng này có thể được lắp đặt trên các tháp nằm trên đỉnh đồi, cung cấp tầm nhìn 360 ° về phía trên địa hình.
 Hệ thống cảnh báo lũ sớm cảm biến sạt lỡ đất thông minh giám sát và dự báo rủi ro lũ lụt sớm
Hệ thống cảnh báo lũ sớm cảm biến sạt lỡ đất thông minh giám sát và dự báo rủi ro lũ lụt sớm. Camera giám sát mực nước được kết nối với Trung tâm công nghệ phần mềm thủy lợi sử dụng một camera cố định để lấy thông tin về mực nước.
Giải pháp camera giám sát  cảnh báo lũ lụt và sạt lỡ, đa dạng sinh học hệ thống thủy lợi hồ đập
Camera giám sát thủy lợi mực nước và cảnh báo lũ lụt và sạt lỡ, đa dạng sinh học, camera giám sát được kết nối với Trung tâm công nghệ phần mềm thủy lợi sử dụng một camera cố định để lấy thông tin về mực nước.
Camera giám sát lũ lụt sạt lở cháy rừng và đa dạng sinh học
Giải pháp công nghệ hiện đại để kiểm soát giám sát lũ lụt, sạt lở, cháy rừng và đa dạng sinh học.
Dự án camera cảnh báo cháy rừng
Dự án camera cảnh báo cháy rừng, Đơn vị phối hợp: CNKT VIETTEL CÀ MAU - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Camera quan trắc môi trường giám sát mực nước cảnh báo mưa sạt lở
Giải pháp thiết bị quan trắc môi trường nước ứng dụng camera thông minh cảnh báo sạt lở ngưỡng mực nước, cháy rừng và đa dạng sinh học.
Camera cảnh báo cháy rừng bảo vệ động vật phát hiện người xâm nhập
Camera cảnh báo cháy rừng bảo vệ động vật phát hiện người xâm nhập cảnh báo về trung tâm điều hành
Thiết bị quan trắc môi trường không khí thông minh giải pháp IoT
Giải pháp quan trắc môi trường, camera thông minh công nghệ AI quan trắc chất lượng không khí...
Camera AI cảnh báo cháy rừng bảo vệ rừng với tầm nhìn 15km-20km
Camera AI cảnh báo cháy rừng góc quay 360 độ quét khói lửa 24 × 7. Xác định đám cháy rừng nhỏ 2m2

Liên kết

Giải pháp giám sát và lưu trữ Camera
Camera chống cháy nổ lĩnh vực đầu khí và khí gas
Camera quan sát cảng biển
Khóa cửa thông minh