Hệ thống lưu trữ dữ liệu

Giải pháp lưu trữ SAN cho camera an ninh giám sát, bảo mật dữ liệu video với dung lượng lớn, Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý, Thiết kế tối ưu cho khả năng lưu trữ dữ liệu video giám sát qua IP. Cấu trúc và thiết kế của hầu hết các hệ thống giám sát quy mô lớn đòi hỏi nhiều thiết bị chuyên dụng mạng để đảm bảo không bị gián đoạn.
Thiết bị lưu trữ NAS, SAN, Storage Server chuyên dụng
Giải pháp lưu trữ dữ liệu camera tập trung, lưu trữ camera trực tiếp lên NAS và SAP...