Giải pháp phần mềm thủy lợi cảnh báo ngập lụt sớm

18/12/2021    3.5/5 trong 1 lượt 
Giải pháp phần mềm thủy lợi cảnh báo ngập lụt sớm
Hệ thống quản lý thủy lợi ứng dụng cảnh báo ngập lụt sớm cảnh báo mực nước lưu lượng mưa dòng chảy mô hình HydroCore là một công cụ kỹ thuật số mô phỏng sự biến đổi của lượng mưa thành dòng chảy trên quy mô diện tích lưu vực.

Giải pháp phần mềm thủy lợi hệ thống cảnh báo ngập lụt sớm cảnh báo mực nước lưu lượng mưa dòng chảy, ứng dụng AI camera giám sát thời gian thực

Hệ thống quản lý thủy lợi ựng dụng phần mềm cảnh báo ngập lụt sớm xem nguyên tắc hoạt động của HydroCore, mô hình mô phỏng thủy văn theo không gian kiểu “lượng mưa-dòng chảy” của chúng tôi.
NGUYÊN TẮC KỸ THUẬT PHẦN MỀM THỦY LỢI ỨNG DỤNG CẢNH BÁO NGẬP LỤT SỚM

Mô tả của mô hình HydroCore ứng dụng cảnh báo ngập lụt

HydroCore là một công cụ kỹ thuật số mô phỏng sự biến đổi của lượng mưa thành dòng chảy trên quy mô diện tích lưu vực. Dựa trên sự thể hiện vật lý của diện tích lưu vực, mô hình bán phân bố theo không gian của HydroCore chia mỗi khu vực lưu vực thành một số thực thể không gian. Không gian này được chia thành các khu vực phụ lưu vực theo tiêu chí địa hình và thủy văn.

Trình bày các quá trình thủy văn:

Camera tích hợp ứng dụng phần mềm cảnh báo lụt sớm giám sát dự báo mô hình HydroCore có tính đến sự biến đổi không gian của các quá trình dòng chảy. Chúng được đại diện bằng cách sử dụng:
sự cân bằng nước bề mặt thể hiện sự phân chia giữa thấm, thoát hơi nước và dòng chảy theo hàm lượng nước của đất; 
Động lực của dòng chảy thừa thấm và vượt quá bão hòa, các dòng chảy dưới bề mặt bên (tức là các dòng chảy giữa các dòng) và thoát lọc trong mạng lưới thủy văn;
Lan truyền thủy lực trong mạng lưới thủy văn; 
Nạp và xả tầng chứa nước;

PHẦN MỀM THỦY LỢI ỨNG DỤNG CẢNH BÁO NGẬP LỤT SỚM MÔ HÌNH HYDROCORE
Hoạt động liên tục của HydroCore ngăn ngừa các vấn đề khởi tạo vốn là đặc điểm của các mô hình dựa trên sự kiện (tức là đặc điểm kỹ thuật về độ ẩm ban đầu của đất).
Khi thiết lập HydroCore, các yếu tố thông tin khác nhau có thể được tích hợp, chẳng hạn như địa hình (mô hình số của địa hình), địa chất, địa chấn, sử dụng đất, cảnh báo sạt lỡ v.v. Sau khi được cấu trúc và thích ứng với các đặc điểm cụ thể của địa phương, HydroCore có thể được hiệu chỉnh. Giai đoạn hiệu chuẩn là giai đoạn “học hỏi” trong đó mô hình có thể hoàn thành việc điều chỉnh theo các đặc điểm của địa điểm dự báo. Trong giai đoạn này, các thông số khác nhau chi phối hoạt động của HydroCore được thiết lập để giảm bất kỳ sự chênh lệch nào với dữ liệu lịch sử có sẵn. Dữ liệu này, được điều tra lần đầu, do khách hàng cung cấp và / hoặc do Phần mềm cảnh báo lũ lụt, cảnh báo mực nước dòng chảy thu thập.
PHẦN MỀM THỦY LỢI ỨNG DỤNG CẢNH BÁO NGẬP LỤT SỚM MÔ HÌNH HYDROCORE
Giải pháp phần mềm thủy lợi ứng dụng cảnh báo lũ sớm, Điều chỉnh thời gian thực thông qua đồng hóa dữ liệu.
Bất kỳ mô hình đã được hiệu chỉnh nào cũng chỉ là sự thể hiện đơn giản và không hoàn hảo của thực tế thủy văn và thủy lực. Trong giai đoạn dự báo hoạt động, vì một số lý do, sự khác biệt thường được quan sát thấy giữa các điều kiện được mô phỏng và quan sát. Mạng giám sát thời gian thực (xem cảm biến CamFlow của chúng tôi ) có thể được sử dụng để cải thiện dự báo.
Các nguồn chính của sai số đến từ sự không chắc chắn liên quan đến đầu vào lượng mưa và các thông số / cấu trúc của mô hình.

Giải pháp ứng dụng AI phần mềm dự báo lũ lụt sớm.

Nói cách khác, các quan sát và dự đoán lượng mưa bằng các mô hình khí tượng được sử dụng để dự báo diễn biến của lưu lượng sông.
Nhiều loại thông tin về lượng mưa có thể được sử dụng (máy đo mưa, radar, v.v.). Dự báo thời tiết quốc gia có thể được sử dụng nếu chúng có sẵn và nếu có thỏa thuận. Nếu không, chúng tôi có các đối tác có thể cung cấp dự báo thời tiết (lượng mưa, nhiệt độ, v.v.) với phạm vi phủ sóng toàn cầu.
Giải pháp phần mềm thủy lợi hệ thống cảnh báo ngập lụt sớm, để hạn chế tác động của những điều không chắc chắn này, mô-đun đồng hóa dữ liệu của HydroCore thực hiện phân tích tại thời điểm (t) sự khác biệt giữa mô phỏng và quan sát trong một khoảng thời gian (P). Kết quả này cho phép HydroCore điều chỉnh một số biến điều kiện của mô hình tại tP, chẳng hạn như điều kiện bão hòa nước của mặt đất. Sử dụng điều kiện đã điều chỉnh này ở tP thu được thông qua tối ưu hóa, HydroCore có thể đưa ra một dự báo mới thông qua bước thời gian t + F, F là chân trời dự báo. Mô-đun đồng hóa của HydroCore cũng có thể can thiệp bằng cách điều chỉnh một số thông số khác của mô hình, chẳng hạn như những thông số điều chỉnh quá trình truyền thủy lực. Do đó, nhờ vào mạng lưới đo lường, HydroCore có thể sửa lỗi pha và biên độ trong thời gian thực (ví dụ thời gian đạt đỉnh và đỉnh lũ).

HỆ THỐNG PHẦN MỀM THỦY LỢI ỨNG DỤNG CẢNH BÁO NGẬP LỤT SỚM MÔ HÌNH HYDROCORE
Giải pháp phần mềm thủy lợi cảnh báo ngập lụt sớm ứng dụng phần tích dự trên HydroCore không chỉ đơn giản sửa lỗi bằng cách xử lý hậu kỳ các dòng mô phỏng (do đó không ảnh hưởng đến bước thời gian tiếp theo) mà còn thực hiện một chiến lược thực sự sẽ điều chỉnh quỹ đạo của nó theo thời gian. Các chiến lược được thực hiện để loại bỏ những điểm bất thường và đảm bảo sự ổn định của mô hình. Một quá trình chính quy hóa được tích hợp để tránh các vấn đề điều chỉnh quá mức và không ổn định.

HỆ THỐNG PHẦN MỀM THỦY LỢI ỨNG DỤNG CẢNH BÁO NGẬP LỤT SỚM MÔ HÌNH HYDROCORE
Nguyên nhân chính của sự không chắc chắn về dự báo dòng chảy là do sai sót trong dự báo lượng mưa và trong các thông số đã hiệu chỉnh của HydroCore. Để định lượng độ không chắc chắn của dự báo, các kịch bản diễn biến thời tiết khác nhau được phổ biến trong trình mô phỏng. HydroCore tạo ra một dự báo thủy văn cho mỗi kịch bản này và cho các kết hợp khác nhau của các thông số. Sự không chắc chắn của dự báo tổng thể được tạo ra theo cách này có thể được định lượng.
Giải pháp phần mềm thủy lợi hệ thống cảnh báo ngập lụt sớm, mức độ vận hành và dịch vụ
HydroCore được triển khai trên máy chủ ứng dụng (điện toán đám mây). Nó tập trung tất cả dữ liệu cần thiết cho hoạt động thời gian thực của mô hình (ví dụ: dự báo thời tiết và dữ liệu đồng hóa). HydroCore tạo ra các dự báo thủy văn cho nhiều điểm quan tâm do người dùng lựa chọn và được gọi là Trạm ảo .
Giải pháp phần mềm thủy lợi cảnh báo ngập lụt sớm, Trình mô phỏng HydroCore cung cấp ba cấp độ dịch vụ.
Cơ bản: Dự báo dòng chảy bằng cách sử dụng các phép đo và / hoặc dự báo lượng mưa.
Nâng cao : Dự báo dòng với đồng hóa dữ liệu thủy văn để sửa bất kỳ sai lệch nào so với mô hình.
Hoàn thành : Dự báo luồng với sự đồng hóa dữ liệu và dự báo tổng hợp để xác định độ không chắc chắn

 VÍ DỤ VỀ MÔ PHỎNG HYDROCORE

Tôi phải truyền dữ liệu gì để sử dụng HydroCore?
HydroCore không yêu cầu người dùng nhập bất kỳ dữ liệu cụ thể nào. Một lượng lớn dữ liệu môi trường hiện có sẵn trên toàn thế giới và ở Châu Âu ( chỉ thị của EU’s Inspire ). Do đó, Phần mềm thủy lợi đo mực nước cảnh báo lũ sớm ở sông, suối, kênh… khôi phục dữ liệu địa hình, địa chất, khí tượng và thủy văn này. HydroCore cũng sử dụng dữ liệu người dùng như mô hình địa hình kỹ thuật số độ phân giải cao (DTM), trạm thời tiết, trạm lưu lượng, v.v. Để đảm bảo hoạt động của HydroCore, người dùng chỉ cần truyền vị trí của các trạm ảo cần thiết.
Giải pháp phần mềm thủy lợi ứng dụng cảnh báo ngập lụt sớm, để cải thiện chất lượng dự báo của mình, Chúng tôi đề xuất các dịch vụ khác nhau. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Dữ liệu thời tiết của HydroCore hoặc các giải pháp cảm biến của chúng tôi . Ví dụ, CamFlow có thể thiết lập một đường cong xếp hạng rất nhanh chóng. Điều này giúp bạn có thể cải thiện khả năng dự báo đối với các sự kiện cực kỳ khó đo lường bằng các công cụ đo lường khác.

Hệ thống cảnh báo ngập lụt sớm có thể dự tính thời gian dẫn dự báo nào?

Với lượng mưa đo được, thời gian dẫn của HydroCore bằng với thời gian chuyển dòng (thời gian phản hồi lưu vực). Do đó, nó phụ thuộc trực tiếp vào kích thước và đặc điểm của khu vực lưu vực chi phối thời gian chuyển dòng.

Để kéo dài thời gian dẫn này, HydroCore sử dụng dự báo thời tiết. Do đó, đường chân trời dự báo thủy văn phụ thuộc nhiều vào (các) nguồn dự báo thời tiết được sử dụng. Sự đối chiếu của hình ảnh radar thời tiết cho phép hoạt động ở chế độ “đang truyền” với đường chân trời dự báo ngắn hạn từ 1-2 giờ. Sử dụng các mô hình thời tiết ( AROME , WRF , NEMS ,  ARPEGE , GFS …) cho phép HydroCore tạo dự báo từ 42 giờ đến hơn 7 ngày. Khái niệm về độ không đảm bảo đo do HydroCore tính toán là cần thiết ở đây để sử dụng thông tin khí tượng thủy văn một cách chính xác nhất.

HỆ THỐNG PHẦN MỀM THỦY LỢI CẢNH BÁO NGẬP LỤT, CẢNH BÁO SẠT LỠ ĐẤT SỚM MÔ HÌNH HYDROCORE
Giải pháp phần mềm thủy lợi hệ thống cảnh báo ngập lụt sớm, HydroCore được sử dụng cho những ứng dụng nào?
Chúng tôi phần tích dự trên nền tảng HydroCore có thể được thực hiện để dự báo lũ lụt sớm và nước thấp, xác định trước dòng chảy cực đoan, soạn thảo các nghiên cứu về tác động của con người đối với thủy văn (ví dụ: xây dựng các công trình thủy lực như đập, thay đổi mục đích sử dụng đất, v.v.), thực hiện các nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu về thủy văn, mô phỏng dòng chảy để lấp đầy khoảng trống trong dữ liệu và tái tạo chuỗi dòng chảy lịch sử hoặc đánh giá tiềm năng thủy điện của một khu vực.
Giải pháp phần mềm thủy lợi cảnh báo lũ sớm, HydroCore có hoạt động trên các lưu vực phủ đầy tuyết không?

HỆ THỐNG PHẦN MỀM THỦY LỢI ỨNG DỤNG CẢNH BÁO NGẬP LỤT SỚM MÔ HÌNH HYDROCORE
Mô hình HydroCore tập trung vào thủy văn lượng mưa-dòng chảy; tuy nhiên, các lưu vực có tuyết và / hoặc thành phần băng có thể được sử dụng với trình mô phỏng Phần mềm thủy lợi SnowCore® . nó đại diện cho sự tiến hóa của hàm lượng nước trong băng tuyết và bất kỳ sông băng nào. được sử dụng kết hợp với hydrocore, ước tính về lượng tuyết / băng tan giúp cải thiện dự báo lũ lụt và quản lý đập ở các khu vực miền núi.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp cảnh báo ngập lụt sớm, dự báo thời tiết, sạt lỡ đất, hệ thống thủy lợi, giám sát hệ thống thủy lợi, hệ thống khí tượng thủy văn, với ứng dụng phần mềm thủy lợi tích hợp camera giám sát trực quan với thời gian thực.

HỆ THỐNG PHẦN MỀM THỦY LỢI ỨNG DỤNG CẢNH BÁO NGẬP LỤT SỚM MÔ HÌNH HYDROCORE
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất.
Hotline: 028 22 474 666 hoặc 096 323 3838 Mr Dũng.
Lê Văn Dũng
An Hòa Tech