Sản Phẩm


SWITCH POE 8 CỔNG 100M HIKVISION DS-3E0109P-E/M

SWITCH POE 8 CỔNG 100M HIKVISION DS-3E0109P-E/M

Giá: 3.750.000 đ
Giá khuyến mãi: 2.250.000đ


Thêm vào giỏ hàng
SWITCH POE 8 CỔNG 100M HIKVISION DS-3E0108P-E

SWITCH POE 8 CỔNG 100M HIKVISION DS-3E0108P-E

Giá: 2.250.000 đ
Giá khuyến mãi: 1.350.000đ


Thêm vào giỏ hàng
SWITCH POE 16 CỔNG 100M HIKVISION DS-3E0318P-E/M

SWITCH POE 16 CỔNG 100M HIKVISION DS-3E0318P-E/M

Giá: 9.200.000 đ
Giá khuyến mãi: 5.520.000đ


Thêm vào giỏ hàng
SWITCH POE 24 CỔNG 100M HIKVISION DS-3E0326P-E/M

SWITCH POE 24 CỔNG 100M HIKVISION DS-3E0326P-E/M

Giá: 11.930.000 đ
Giá khuyến mãi: 7.158.000đ


Thêm vào giỏ hàng
SWITCH POE HIKVISION DS-3E0326P-E LỚP 2, 24 CỔNG 100M

SWITCH POE HIKVISION DS-3E0326P-E LỚP 2, 24 CỔNG 100M

Giá: 18.070.000 đ
Giá khuyến mãi: 10.842.000đ


Thêm vào giỏ hàng
SWITCH POE HIKVISION DS-3D2216P 16 CỔNG 100M

SWITCH POE HIKVISION DS-3D2216P 16 CỔNG 100M

Giá: 24.890.000 đ
Giá khuyến mãi: 014.934.000đ


Thêm vào giỏ hàng
SWITCH POE HIKVISION DS-3D2228P 24 CỔNG 100M

SWITCH POE HIKVISION DS-3D2228P 24 CỔNG 100M

Giá: 29.320.000 đ
Giá khuyến mãi: 17.592.000đ


Thêm vào giỏ hàng


Scroll