Sản Phẩm


CAMERA DOME HDTVI AVTECH 2MP DG103FP

CAMERA DOME HDTVI AVTECH 2MP DG103FP

Giá: 990.000 đ
Giá khuyến mãi: 792.000 đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA HDTVI 2MP AVTECH DGC1104P

CAMERA HDTVI 2MP AVTECH DGC1104P

Giá: 1.260.000 đ
Giá khuyến mãi: 1.008.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA HDCC-TVI AVTECH 2MP DGC1105P

CAMERA HDCC-TVI AVTECH 2MP DGC1105P

Giá: 1.150.000 đ
Giá khuyến mãi: 920.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH 2MP AVT1303AP

CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH 2MP AVT1303AP

Giá: 3.700.000 đ
Giá khuyến mãi: 2.960.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH AVT450AP

CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH AVT450AP

Giá: 4.200.000 đ
Giá khuyến mãi: 3.360.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH 2MP AVT2406P

CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH 2MP AVT2406P

Giá: 5.150.000 đ
Giá khuyến mãi: 4.120.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH 2MP AVT553JP

CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH 2MP AVT553JP

Giá: 7.680.000 đ
Giá khuyến mãi: 9.600.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH DOME 2MP AVT420AP

CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH DOME 2MP AVT420AP

Giá: 4.200.000 đ
Giá khuyến mãi: 3.360.000 đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA Giao thông HDCCTV-TVI PTZ AVTECH AVZ592

CAMERA Giao thông HDCCTV-TVI PTZ AVTECH AVZ592

Giá: 39.800.000 đ
Giá khuyến mãi: 31.840.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA IP 2MP AVTECH AVM583FP

CAMERA IP 2MP AVTECH AVM583FP

Giá: 37.080.000 đ
Giá khuyến mãi: 29.664.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA IP AVTECH 2MP AVM571FP

CAMERA IP AVTECH 2MP AVM571FP

Giá: 20.365.000 đ
Giá khuyến mãi: 16.292.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA IP DOME AVTECH AVM2220P FULL HD 1080P

CAMERA IP DOME AVTECH AVM2220P FULL HD 1080P

Giá: 3.150.000 đ
Giá khuyến mãi: 2.520.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA IP DOME AVTECH DGM1104P

CAMERA IP DOME AVTECH DGM1104P

Giá: 2.980.000 đ
Giá khuyến mãi: 2.384.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA IP DOME AVTECH 2MP AVM521AP

CAMERA IP DOME AVTECH 2MP AVM521AP

Giá: 5.900.000 đ
Giá khuyến mãi: 4.720.000 đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA IP THÂN AVTECH DGM1105P

CAMERA IP THÂN AVTECH DGM1105P

Giá: 2.980.000 đ
Giá khuyến mãi: 2.384.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA IP AVTECH DGM1306P 2MP

CAMERA IP AVTECH DGM1306P 2MP

Giá: 4.480.000 đ
Giá khuyến mãi: 3.584.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA IP AVTECH AVM2452P

CAMERA IP AVTECH AVM2452P

Giá: 5.625.000 đ
Giá khuyến mãi: 4.500.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA IP AVTECH AVM2453P

CAMERA IP AVTECH AVM2453P

Giá: 7.650.000 đ
Giá khuyến mãi: 6.120.000 đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA IP AVTECH AVM403CP 2MP

CAMERA IP AVTECH AVM403CP 2MP

Giá: 8.500.000 đ
Giá khuyến mãi: 6.800.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA IP AVTECH AVM552FP 2MP

CAMERA IP AVTECH AVM552FP 2MP

Giá: 9.500.000 đ
Giá khuyến mãi: 7.600.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA IP AVTECH 2MP AVM561JP

CAMERA IP AVTECH 2MP AVM561JP

Giá: 14.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 11.200.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA HDCCTV-TVI DOME AVTECH DGC1003XTP

CAMERA HDCCTV-TVI DOME AVTECH DGC1003XTP

Giá: 900.000 đ
Giá khuyến mãi: 720.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA HDCCTV-TVI DOME AVTECH DGC1104XTP 2MP

CAMERA HDCCTV-TVI DOME AVTECH DGC1104XTP 2MP

Giá: 1.150.000 đ
Giá khuyến mãi: 920.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA HDCCTV-TVI 2MP AVTECH AVT2406SV

CAMERA HDCCTV-TVI 2MP AVTECH AVT2406SV

Giá: 4.840.000 đ
Giá khuyến mãi: 3.872.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA SPEED DOME IP 2MP AVTECH AVM2592L

CAMERA SPEED DOME IP 2MP AVTECH AVM2592L

Giá: 29.500.000 đ
Giá khuyến mãi: 23.600.000 đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH DOME DGC1004XTP 2MP

CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH DOME DGC1004XTP 2MP

Giá: 1.070.000 đ
Giá khuyến mãi: 856.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH DGC1306P FULL HD

CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH DGC1306P FULL HD

Giá: 3.150.000 đ
Giá khuyến mãi: 2.520.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH AVT450AP FULL HD

CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH AVT450AP FULL HD

Giá: 4.200.000 đ
Giá khuyến mãi: 3.360.000đ


Thêm vào giỏ hàng
BỘ CHUYỂN ĐỔI AVTECH AVX912AKIT

BỘ CHUYỂN ĐỔI AVTECH AVX912AKIT

Giá: 4.300.000 đ
Giá khuyến mãi: 3.440.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH DGC1105XTP

CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH DGC1105XTP

Giá: 1.200.000 đ
Giá khuyến mãi: 960.000đ


Thêm vào giỏ hàng
CAMERA IP AVTECH 2MP AVM503P

CAMERA IP AVTECH 2MP AVM503P

Giá: 7.200.000 đ
Giá khuyến mãi: 5.760.000 đ


Thêm vào giỏ hàng


Scroll